یافته های علمی

عنوان: کاربرد نانو سیالات در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله برای فرآوری حرارتی آب گوجه‌فرنگی Title: Application of nanofluids in a shell and tube heat exchanger for thermal processing of tomato juice  
نویسندگان: سیدمهدی جعفری، سیدیوسف پورمیر، محمد گنجه، فریناز صارم‌نژاد، سید‌سجاد جباری Author(s): S.M. Jafari, S.Y. Pourmir, M. Ganje, F. Saramnejad, S.S. Jabari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه‏  56-324-93 Finding source: Research report No:  93-324-56 GUASNR
واژه های کلیدی: آب گوجه‌فرنگی، بهینه‌سازی انرژی، فرآیند حرارتی، مبدل حرارتی پوسته و لوله، نانو سیال  Keywords: Energy efficiency, Nanofluids, Shell and tube heat exchanger, Thermal processing, Tomato juice  
دانلود Download

عنوان: مدل سازی و بهینه سازی فرایند خشک کردن بستر سیال پیاز و فلفل دلمه ای با استفاده از مدل های تجربی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی
Title: Modeling and optimization of fluidized bed drying for onion and bell pepper using experimental, fuzzy logic, and artificial neural network models
نویسندگان: سید مهدی جعفری، محمد گنجه، وحید قنبری
Author(s): Seid Mahdi Jafari - Mohammad Ganje - Vahid Ghanbari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 8-305-91
Finding source: Research No:  91-305-8  GUASNR
واژه های کلیدی: پیاز، فلفل دلمه سبز، خشک کردن بستر سیال، مدل سازی، منطق فازی، شبکه های عصبی مصنوعی
Keywords: Onion, Green bell pepper, Fluidized bed drier, Fuzzy logic, Artificial neural networks
دانلود Download

807 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان