یافته های علمی

عنوان: مطالعه خواص آنتی‌اکسیدانی و محافظتی سیلی‌مارین بر کبد در بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن Title: Study of the antioxidant and productive effects of Silymarin on the liver of Japanses quail poisned by CCl4
نویسندگان: فيروز صمدي، حمیدرضا بهبودی، فرشته مرادی، صبا صمدی Author(s): Firooz Samadi, Hamid Reza Behboodi, Fereshteh Moradi, Saba Samadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  33-337-94 Finding source: Research No: 94-337-33
واژه های کلیدی: بلدرچین ژاپنی، تنش اکسیداتیو، تتراکلریدکربن، کبد، سیلی‌مارین  Keywords: Carbon tetrachloride, Japanese quail, Liver, Oxidative stress, Silymarin  
دانلود Download

عنوان:تاثیر نانوذرات ریزپوشانی شده عصاره نعناع فلفلی بر کبد و استخوان جوجه هاي گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن Title:The effect of nanoencapsulated peppermint alcoholic extract on liver and bone of broiler chicks poisoned by CCl4
نویسندگان:فیروز صمدي، احسان غفرانی، صبا صمدي Author(s):Firooz Samadi, Ehsan Ghofrani, Saba Samadi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 14-324-93 Finding source:Research No: 93-324-14
واژه های کلیدی:استخوان، استرس اکسیداتیو، جوجه گوشتی، کبد، نعناع فلفلی، نانوذرات ریزپوشانی شده Keywords:Broiler chick, Bone, Liver, Oxidative stress, Nanoencapsulated particles, Peppermint (Mentha piperita L.)
دانلود Download

عنوان: مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی کنگر فرنگی در جوجه های گوشتی
Title: Study on the antioxidant effect of Artichoke (Cynsrs scolymus) at broiler chickens
نویسندگان: فیروز صمدی، مجتبی آهنی آذری
Author(s): Firooz Samadi, Mojtaba Ahani-Azari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 25-296-90
Finding Source: Research No:  90-296-25
واژه های کلیدی: جوجه گوشتی، کنگر فرنگی، کبد، سیستم ایمنی
Keywords:  Artichoke, Broiler chickens, Liver, Immune system
دانلود
Download

عنوان: مطالعات اثرات آنتی اکسیدانی کنگر فرنگی در بلدرچین ژاپنی
Title: Study on the antioxidant effect of Artichoke (Cynsrs scolymus) at Japanese quail
نویسندگان: فیروز صمدی، فاطمه عباسی، مینا صحنه
Author(s): Firooz Samadi, Fatemeh Abbasi, Mina Sahneh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 45-306-91
Finding Source: Research No:  91-306-45
واژه های کلیدی: کنگر فرنگی، بلدرچین ژاپنی، کیفیت گوشت، مورفولوژی روده، عملکرد
Keywords: Artichoke, Japanese quail, Meat quality, Intestinal morphology, Performance
دانلود Download

688 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان