یافته های علمی

بهره گیری از پروتئین جوانه گندم در تولید سس مایونز بدون تخم مرغ
استفاده از ایزوله پروتئینی جوانه گندم به عنوان جایگزینی تخم مرغ در سس مایونز
بهره گیری از کنجاله بادام شیرین و صمغ زانتان در تولید کیک فاقد گلوتن

1263 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان