یافته های علمی

طراحی و ساخت دستگاه تکثیر کشت بافت گیاه در محیط مایع (آکسوفیتون)
طراحی و ساخت خشک کن استوانه ای دوار نا پیوسته جریان متقاطع و بررسی رفتار خشک کن ذرت
طراحی و ساخت ماشین چندکاره دقیق کشاورزی
طراحی و ساخت الک مرطوب متحرک
طراحی و ساخت خرمنکوب آزمایشگاهی

1045 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان