یافته های علمی

عنوان: طراحي پارك اكولوژيك در محدوده جنگل آموزشي شصت‌كلاته- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  Title:Designing an Ecological Park, Shast-kolate Educational Forest Area – Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources  
نویسندگان:سیدحامد میرکریمی، مرجان محمدزاده، رامین رحمانی، حمیدرضا رضایی، عبدالرسول سلمان‌ماهینی، علی شعبانی Author(s): S.H. Mirkarimi, M. Mohammadzadeh, R. Rahmani, H.R. Rezaie, A. Salmanmahiny, A. Shabani  
منبع یافته:اکوپارک، پارک، شصت‌کلاته  Finding source:Ecological Park, Park, Shastkalateh  
واژه های کلیدی:طبق نظر پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه دلفي، مهمترين اهداف براي اكوپارك در منطقه مورد مطالعه شامل حفاظت از طبیعت و گونه‌ها، بازیافت زباله و ضایعات، محدوده اقامت تفرج¬های چند ساعته، تابلو‌های اطلاع‌رسانی محیط زیستی، ارائه فنون محیط زیستی‌ نظیر استفاده‌‌ مجدد از زباله‌ها و انرژی تجددپذیر، آب تلف شده، افزایش آگاهی عمومی و استفاده از فن‌آوری پاک، ارائه امکانات تفرجی متنوع، تور طبیعت‌گردشی پیاده، ارائه خدمات توریستی و فروشگاه، ارائه خدمات توریستی و تفرجی با کیفیت بالا است.  Keywords:The research used a Delphi questionnaire to find out a series of suitable possible activities for the study area. The results show that respondents believe that important activities/ responsibilities for the study area - as a Eco park - are including nature and species conservation, garbage and waste recycling, visitor accommodations for a few hours, interpretation signs, presenting some environmental techniques such as garbage reusing, renewable energy and waste water. In addition, the results proved that the Park must provide some other activities to increasing public environmental awareness and also must present activities to provide a variety of outdoor recreational facilities, natural walking tracks, tourism services, shopping centre and high quality outdoor recreational services for tourists.
دانلود Download

عنوان:مدیریت مواد زائد جامد (مطالعه موردي: حاشیه جاده پارك ملی گلستان)
Title:Solid waste management Case study: Golestan National Park roadside
نویسندگان:سیدحامد میرکریمی، شیوا غریبی
Author(s):Seyed Hamed Mirkarimi, Shiva Gharibi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 67-306-91
Finding source:Research Project, ID 91-306-67
واژه های کلیدی:پارك ملی گلستان، مدیریت زباله، گردشگري
Keywords:Golestan National Park, Waste management, Ecotourism
دانلود Download

عنوان: ارزیابی برد روانی پارک جنگلی دلند
Name: Psycological carrying capacity evaluation of Dalands forest park
نویسندگان: سید حامد میرکریمی، مرجام محمدزاده، سمیه گلدوی
Authors: S.H.Mirkarimi, M.Mohammadzadeh, S.Galdavi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه، 66-306-91
Finding Source: Resarch project by code of 91-306-66
کلمات کلیدی: پارک های جنگلی، توریسم، ظرفیت برد روانی، پارک جنگلی دلند
Keywords: Forest park, Tourism, psycological, Dalands forest park
دانلود Download

عنوان: تعیین مهم ترین معیارهای موثر بر ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین با استفاده از تحلیل PCA (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت استان گلستان)
Title: Determination of the Most Effective Criteria on landscape visual Quality Assessment, Using PCA Method (Case study: Ziarat watershed of Golestan Province)
نویسندگان: سید حامد میرکریمی، سپیده سعیدی، مرجان محمدزاده، عبدالرسول سلمان ماهینی
Authors: Seyed Hamed Mirkarimi, Sepide saiedi, Marjan Mohammadzadeh, Abdolrassoul Salmanmahiny
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 79-314-92
Finding source: Research No.92-314-79 GUASNR
کلمات کلیدی: ارزیابی کیفیت بصری، سیمای سرزمین، معیارهای عینی و ذهنی، حوزه آبخیز زیارت، تحلیل مولفه های اصلی
Keywords: visual quality assessment, Landscape, Objective and subjective criteria, Ziarat watershed, Principal component analysis
دانلود Download

560 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان