یافته های علمی

عنوان: بررسی تأثیر سیاست پرداخت مستقیم محصول پنبه بر الگوی کشت در شهرستان گنبدکاووس Title: Investigating the impact of direct payment policy of cotton on cropping pattern in Gonbad Kavoos County
نویسندگان: علی کرامت‌زاده، فرشید اشراقی Authors: Ali Keramatzadeh, Farhid Eshraghi
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  46-314-92 Finding Source: Research report:  92-314-46
کلمات کلیدی: سیاست پرداخت مستقیم، مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت، محصول پنبه، شهرستان گنبدکاووس Keywords: Cotton, Cropping Pattern, Direct payment Policy, Gonbad Kavous County   
دانلود Download

عنوان: تعیین ارزش افتصادی نهاده آب در تولید محصول برنج در شهرستان ساری، استان مازندران
Title: Determining the economic Value of water in Production of Rice crop in Sari, Mazandaran Province
نویسندگان: علی کرامت زاده، رامتین جولایی
Authors: Ali Keramatzadeh, Ramtin Joulaie
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 73-306-91
Finding Source: Report on Research No: 91-306-73
کلمات کلیدی: ارزش اقتصادی آب، تابع تولید، محصول برنج، شهرستان ساری
Keywords: Economic value of water, Production function, Rice, Sari Country
دانلود Download

397 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان