یافته های علمی

عنواناثرات مدت نگهداری فیله منجمد ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) بر کیفیت و ماندگاری فیله ناگت تولیدی Title: Effects of frozen storage duration of Tilapia (Oreochromis niloticus) fillet on the quality and shelf-life of produced nugget    
نویسندگانبهاره شعبان‌پور، پرستو پورعاشوری، محبوبه موسی‌یی‌پور، انیسه جمشیدی، یاسمن اعتمادیان  Authors:  Bahareh Shabanpour, Parastoo Pourashouri, Mahboobeh Mosaiepour, Aniseh Jamshidi, Yasaman Etemadian
منبع یافتهطرح تحقيقاتي با شماره شناسه  38-337-94 Finding sourceResearch project ID  94-337-38
کلمات کلیدیتیلاپیای نیل، نگهداری به‌صورت منجمد، کیفیت، ناگت، تغییر طعم  Keywords: Orecochromis niloticus, Frozen storage, Quality, Nugget, Taste change   
دانلود Download
عنوان: تأثیر فیلم و پوشش پروتئینی حاوی نانو سلولز و لیپوزوم‌های اسانس دارچین بر کیفیت و ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال   Title: Effect of protein film incorporated with nanocellulose and liposomes of Cinnamon essential oil on quality and shelf life of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet during refrigerator storage  
نویسندگان: بهاره شعبانپور، سید‌مهدی اجاق، پرستو پور‌عاشوری، محسن کاظمی  Authors: Bahareh Shabanpour, Seyed Mahdi Ojagh, Parastoo Pourashouri, Mohsen Kazemi  
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  10-323-93 Finding source: Report on Research with ID Number  93-323-10
کلمات کلیدی: پروتئین میوفیبریل، فیلم خوراکی، نانو کریستال سلولز، اسانس دارچین، نانولیپوزوم  Keywords: Myofibrillar protein, Edible film, Cellulose nanocrystal, Cinnamon essential oil, Nanoliposome  
دانلود Download
عنوان: مقایسه کیفیت و ماندگاری پروتئین بازیابی شده ماهیان فیتوفاگ، کپور و کیلکای معمولی به روش حلالیت به کمک اسید و قلیا و روش مرسوم طی 9 ماه نگهداری در فریزر
Title: Shelf-life and quality comparison of silver carp, carp and common kilka protein isolated using acid-alkaline aided solubilization and conventional washing method during 9 month frozen storage
نویسندگان: بهاره شعبان پور
Authors: Bahareh shabanpour
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 5-295-90
Finding source: Research project No:90-295-5
کلمات کلیدی: کپور نقره ای، کپور معمولی، سوریمی به روش مرسوم، تغییر PH، نگهداری درفریزر
Keywords: Silver carp, common carp, conventional surimi, PH-shift process, Freezer storage
دانلود Download

556 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان