یافته های علمی

عنوانتأثیر مدیریت تغذیه‌ بر پیشگیری از لنگش در گاوداری‌های آمیخته روستایی گرگان Title: Survey the effects of efficient nutritional management strategies to lamenes prevention in hybrid rural dairy farms of Gorgan district 
نویسندگان: احمدرضا یزدانی، حامد کشفی Author(s): Ahmad Reza Yazdani, Hamed Kashfi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  15-324-93 Finding source: Research No:  93-324-15
واژه های کلیدی: لنگش، راهبردهای تغذیه‌ای، شاخص‌های تولیدی  Keywords: Laminitis, Nutritional Strategies, Production indexes   
دانلود Download

عنوانتحلیل کارایی فنی مرغداری‌های گوشتی شهرستان گرگان با رهیافت تحلیل فراگیر داده‌ها Title: Technical Efficiency by using Data Envelopment Analysis: An Empirical Study of Poultry Farms of Gorgan Region
نویسندگان: احمدرضا یزدانی، حامد کشفی، بهزاد یزدانی Author(s): Ahmad Reza Yazdani, Hamed Kashfi, Behzad Yazdani 
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  54-306-91 Finding source: Research No:  91-306-54
واژه های کلیدی: تحلیل فراگیر داده‌ها، شهرستان گرگان، کارایی فنّی Keywords: Poultry, Data envelopment analysis, Gorgan region, Technical efficiency  
دانلود Download

عنوانبررسی عوامل مدیریتی و اقتصادی گاوداری‌های صنعتی شیری: مطالعه موردی شهرستان گرگان Title: Study of management and economic factors of industrial dairy farms: case study of Gorgan county
نویسندگان: احمدرضا یزدانی، حامد کشفی، بهزاد یزدانی Author(s): Ahmad Reza Yazdani, Hamed Kashfi, Behzad Yazdani 
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  53-306-91 Finding source: Research No:  91-306-53 
واژه های کلیدی: گاوداری شیری، کارایی، بهره‏وری، مدیریت، تابع تولید، تابع سود  Keywords: Dairy cattle farm, Efficiency, Productivity, Management, Production function, Profit function 
دانلود Download

عنوان: بررسی ساختار مالی گاوداری‏های نیمه‌صنعتی شرکت تعاونی کوثر گرمابدشت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل نسبت‏های مالی Title: The study of financial structure of Cosar Garmabdasht semi industrial dairy farm with application of ratio analysis method
نویسندگان: احمدرضا یزدانی Author(s): Ahmad Reza Yazdani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  33-260-87 Finding source: Research No:  87-260-33 
واژه های کلیدی: مدیریت، تکنولوژی، دامداران نیمه‌صنعتی، کوثر گرمابدشت Keywords: Management, Technology, Semi industrial dairy farms, Cosar Garmabdasht
دانلود Download

269 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان