یافته های علمی

عنوان بررسی و نگهداری توت‌فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی نشاسته سیب‌زمینی شامل گلیسرول و عصاره علف چای 

TitleThe shelf life of strawberries using edible coating of potato starch contains glycerol and Hypericum perforatum  
نویسندگانحبیب‌الله میرزایی، هاجر گرومی، الهام الهی باغان، ناصر سلطانی‌ تهرانی Authors Habibollah Mirzaei, Hajar Garoumi, Elham Elahi Baghan, Naser Soltani Tehrani

منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  6-296-90  Finding Source: Research No:  90-296-6  GUASNR
کلمات کلیدی: پوشش خوراکی، عصاره علف چای، توت‌فرنگی، ماندگاری     Keywords Potato starch, Hypericum perforatum, Strawberry, Shelf life   
دانلود Download

عنوان بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آقاران (محصول تخمیری از شیر شتر) TitleStudied the physicochemical characteristics of Aqaran (fermentation products from camel milk)   
نویسندگانحبیب‌الله میرزایی، امان‌محمد ضیایی‌فر، هاجر گرومی، الهام الهی باغان  Authors Habibollah Mirzaei, Aman Mohammad Ziaiifar, Hajar Garoumi, Elham Elahi Baghan 

منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  118-314-92 Finding Source: Research No:  92-314-118  GUASNR
کلمات کلیدی: تخمیر، شیر شتر، باکتری‌های اسید‌لاکتیک، آنتی‌اکسیدان     Keywords Fermentation, Camel milk, Lactic acid bacteria, Antioxidants  
دانلود Download

عنوان بررسی اثر نانو دی‌اکسید سیلیکون بر خواص فیزیکوشیمیایی و بافتی فیلم‌های تهیه شده از ژلاتین ماهی‌های سردآبی TitleEffects of nano silicon dioxide film on the physicochemical properties and texture of cold-water fish gelatin   
نویسندگانحبیب‌الله میرزایی، رامین هاشمی‌طباطبایی، عبدالرضا محمدی‌نافچی AuthorsHabibollah Mirzaei, Ramin Hashemi Tabatabaei, Abdolreza Mohammadi Nafchi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  80-306-91 Finding Source: RResearch project  91-306-80
کلمات کلیدی: فیلم زیست‌تخریب‌پذیر، ژلاتین ماهي سردآبي، کاپاکاراگینان، نانو دي‌اکسید سیلیكون، معادله جذب هم‌دماي GAB     Keywords Biodegradable film, Cold water fish gelatin, Nano-silicon dioxide, κ-Carrageenan, GAB Sorption Isotherm equation 
دانلود Download

271 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان