یافته های علمی

عنوانطرح كنترل جلبك‌هاي آبي با دستگاه مافوق صوت TitleControl of Water Algae with Ultrasonic instruments    
نویسندگانسعید گرگین، محمدرضا ايمانپور، محمد سوداگر، سيدعباس حسيني Authors Saeid Gorgin, Mohammad Reza Imanpoor, Mohammad Soudagar, Seyed Abbas Hosseini 

منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  86-245-86 Finding Source: Report on Research with ID Number  86-245-86
کلمات کلیدی: گندزدایی، کلر‌زنی، ازن، امواج فرابنفش، اولتراسونیک    KeywordsDisinfection, Water treatment, Ozone, UV, Ultrasonic   
دانلود Download

247 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان