یافته های علمی

عنوانتحلیل الگوی نقطه‌ای فرسایش‌های پایپینگ و هدکت (مطالعه موردی: آق‌چاتال- استان گلستان)  TitleAnalysis of the spatial pattern of piping and headcut erosions in Aq-chatal Site, Golestan, Iran       
نویسندگان محسن حسینعلی‌زاده، میکائیل مرکر، علیرضا جلالی‌فرد، حمید زارعی، محمد علی‌نژاد،  نرگس کریمی‌نژاد

AuthorsMohsen Hosseinalizadeh, Mikail Merker, Alireza Jalalifard, Hamid Zarei, Mohammad Alinejad, Narges Kariminejad  
منبع یافته: طرح پژوهشی دانشگاه با شناسه  22-337-94 Finding Source: Report on Research with ID Number  94-337-22
کلمات کلیدی: پایپینگ، هدکت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، الگوی مکانی، ایکی آغزلی        KeywordsPiping, Headcut, Physical and chemical soil characterization, Spatial pattern, Iky Aghezli       
دانلود Download

301 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان