یافته های علمی

عنوانبررسی امکان استفاده از جوانه‌های گیاهی آسیاب‌شده (گندم، یونجه، ماش) با هدف تقویت محیط‌های کشت بافت گیاهی   TitleThe feasibility of application of plant sprout powders (wheat, alfalfa and vetch) with the goal of enrichment of plant tissue culture media
نویسندگانمهدی علیزاده، سیما بادلی، مریم دباغ، میعاد کیا   
AuthorsMahdi Alizadeh, Sima Badeli, Maryam Dabbagh, Miaad Kia
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  59-324-93  Finding Source: Research Report No.  93-324-59
کلمات کلیدی: جوانه گیاهی، کشت بافت، تمشک، استویا، محیط کشت       KeywordsPlant sprout, Tissue culture, Raspberry, Stevia, medium     
دانلود Download

254 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان