یافته های علمی

نام مقاله: تاثير مقادير و تقسيط نيتروژن بر انتقال مجدد ماده خشك در ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.)
نویسندگان: حسین کاظمی پشت مساری، همت اله پیر دشتی، محمد علی بهمنیار، مرتضی نصیری
کلمات کلیدی: نیتروژن، تقسیط، انتقال مجدد، ماده خشک، ارقام برنج
زبان: فارسی
دانلود

1292 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان