یافته های علمی

نام مقاله : تاثير يكسان سازي نرخ تسهيلات بانكي بر تخصيص اعتبارات به بخش كشاورزي
نویسندگان: فرشيد اشراقي ، حبيب ا.. سلامي
کلمات کلیدی: یکسان سازی نرخ سود تسهیلات، الگوی منابع و مصارف، بانک کشاورزی، تسهیلات
زبان: فارسی
دانلود

1154 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان