یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش - جو علوفه ای و چغندر قند - جو علوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز
نویسندگان: آسیه سیاه مرگویی، محمد حسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی، محمد بنایان اول، علی اصغر محمد آبادی
کلمات کلیدی: علف هرز، توزیع لکه ای، کریجینگ، مدیریت متناسب با مکان، جو علوفه ای
زبان: فارسی
دانلود

1018 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان