یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثرات دگر آسيبي عصاره شنبليله بر جوانه زني ورشد برخي گياهان زراعي و علفهاي هرز
نویسندگان: گلثومه عزيزي - ليلا عليمرادي - آسيه سياهمرگويي
کلمات کلیدی: دگر آسيبي، جوانه زني، شنبليله، گاوپنبه، سويا، كنجد
زبان: فارسی
دانلود

1080 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان