یافته های علمی

نام مقاله: بررسی خواص مهندسی و بیوفیزیکی پنیرهای فراوری شده تحت تاثیر عوامل مختلف Name: Physical and biophysical of processed cheese
نویسندگان: مسعود دزیانی، رقیه عزتی، منصور شاکریان، فرید عمیدی، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، رضا لاری پور هرات
Authors: Dezyani M, Ezzati R, Shakerian M, Amidi F, Mirzaei , Jafari SM, Laripour Harat R

کلمات کلیدی: پنیرفراوری شده، رئولوژیکی، ارگانولپتیکی، نمک های امولسیون کننده

Keywords: Processed cheese , Emulsifier salts , Rheological
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1082 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان