یافته های علمی

نام مقاله: پلیمرها و پلاستیک های زیست تخریب پذیر از منابع تجدید پذیر برای بسته بندی
نویسندگان: فرشید جلیلی، سید مهدی جعفری
کلمات کلیدی: پلیمر زیست تخریب پذیر، بیوپلاستیک، بسته بندی و مواد غذایی
زبان: فارسی
دانلود

1264 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان