یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره برگ گردو واریته تویسرکانی حاصل از دو روش استخراج غرقابی با حلال و استخراج به کمک امواج مایکروویو
نویسندگان: سمیه رضایی ارمی، سید مهدی جعفری، مرتضی خمیری، هومان بیات
کلمات کلیدی: امواج مایکروویو، برگ گردو، ویژگی آنتی اکسیدانی، روغن سویا
زبان: فارسی
دانلود

1099 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان