یافته های علمی

نام مقاله: ضريب پخش موثر و انرژي فعال سازي ريحان در خشك كردن لايه ي نازك با هواي داغ
نویسندگان: امين طاهري گراوند ، شاهين رفيعي ، عليرضاكيهاني ، سيد مهدي جعفري
کلمات کلیدی: خشك كردن، مدل فيك، ضريب پخش، انرژي فعال سازي، ريحان، رطوبت نسبي.
زبان: فارسی
دانلود

974 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان