یافته های علمی

نام مقاله: اثر عصاره هاي پوست و گوشت ميوه پرتقال تامسون با پايه هاي مختلف در جلوگيري از اكسيداسيون روغن سويا
نویسندگان: مهدي قره خاني ، محمد قرباني ، احمد قره خاني ، عليرضا صادقي ماهونك ، شاهرخ جبرائيلي
يوسف قاسمي
کلمات کلیدی: استخراج، تركيبات فنولي، پرتقال تامسون، پايه، روغن سويا
زبان: فارسی
دانلود

1062 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان