یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی
نویسندگان: زهره کرمی، حبیب الله میرزایی، زهرا امام جمعه، علیرضا صادقی ماهونک، مرتضی خمیری
کلمات کلیدی: ریشه شیرین بیان، عصاره اتانولی، بنزوات سدیم، فعالیت ضد میکروبی، نوشابه گازدار
زبان: فارسی
دانلود

1031 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان