یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف
نویسندگان: الهام اسدپور، سید مهدي جعفري ، علیرضا صادقی ماهونک ، محمد قربانی
کلمات کلیدی: آرد حبوبات، ویژگی هاي عملکردي، قدرت یونی، پایداري امولسیون، پایداري کف
زبان: فارسی
دانلود

917 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان