یافته های علمی

نام مقاله: بهبود ویژگیهای کیفی کامکوات نیمه مرطوب با فرآیندهای آبگیری اسمزی و اولتراسونیک
نویسندگان: زهره کرمی، زهرا امام جمعه، علیرضا صادقی ماهونک، فرزانه شهریاری
کلمات کلیدی: کامکوات، روش اسمز اولتراسونیک، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی
زبان: فارسی
دانلود

942 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان