یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان
نویسندگان: علیرضا صادقی ماهونک، فخری شهیدی
کلمات کلیدی: کیفیت نان، ماندگاری نان، دی استات سدیم، نگهدارنده های نان، کاهش ضایعات نان
زبان: فارسی
دانلود

936 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان