یافته های علمی

شرایط مختلف ماشین کاری چوب پالونیا با CNC : تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت (دانلود)
ارائه نرم افزار بهینه سازی رایانه ای خط تولید صنعتی مبلمان چوبی (دانلود)
قدرت نگهداری اتصال دهنده ها در چند سازه آرد کاه برنج-پلی اتیلن سنگین در مراحل رطوبت دهی متناوب (دانلود)
بررسي مقاومت خمشي و فشاري چوب پالونيا (Paulownia fortunie) كشت شده در منطقه گرگان (دانلود)
بررسی کیفیت سطح لبه MDF طی فرآیند فرزکاري (دانلود)
بررسی فاکتورهای پرس بر پسماند فشردگی چوب پالونیای اصلاح شده با رزین فنل فرمالدئید پس از غوطه وری در آب (دانلود)
ارزيابي مقايسه اي ميان خواص بلورشدگي، حرارتي و مورفولوژيكي الياف خمير سودا آنتراكينون پوست و ساقه كنف (دانلود)
اثر فرآیند سوراخ کاری بر نوع تراشه و کیفیت سطح لبه سوراخ در تخته خرده چوب و MDF (دانلود)
Using almond (Prunus amygdalus L.) shell as a bio-waste resource in wood based composite (دانلود )
The potential for using walnut (Juglans regia L.) shell as a raw material for wood-based particleboard manufacturing (دانلود )

1246 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان