یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر استفاده از صمغ کتیرا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، حسی و بافت سس مایونز کم چرب
نویسندگان: سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، امیر دارایی گرمه خانی
کلمات کلیدی: مایونز کم چرب، کتیرا، ویژگیهای رئولوژیکی، بافت
زبان: فارسی
دانلود

1154 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان