یافته های علمی

بررسی ساختار صنعت غذا در آمریکا و اروپا (دانلود)
اثر زمان برداشت بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان (دانلود)
بررسی و مقایسه روش های استخراج ترکیبات فنولیک به کمک اولتراسونیک و سیستم برگشت حلال از ریشه شیرین بیان (دانلود)
بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین بیان به کمک مایکروویو با روش آماری سطح پاسخ (دانلود)
بررسی فعالیت ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان با روش الایزا (دانلود)
بررسی فعالیت آنزیمی مالت حاصل از لاین های جو برتر استان گلستان و ارزیابی ویژگیهای کیفی عصاره حاصل از آنها (دانلود)
فناوری تشعشع پالس های گاما در ایمنی و بهداشت مواد غذایی (دانلود)
کاربرد فیلم های خوراکی و بسته بندی هوشمند در صنایع غذایی (دانلود)
کاربرد نانو تکنولوژی و پلیمرهای زیستی در بسته بندی مواد غذایی (دانلود)
میدان های مغناطیسی به عنوان یک روش غیر حرارتی در غیر فعال کردن میکروارگانیسم ها (دانلود)
کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید رنگ (دانلود)
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی (دانلود)
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دانه جو لاینهاي برتر استان گلستان (دانلود)
کاربرد اسانس های روغنی در پوشش های خوراکی برای مقابله با میکروارگانیزم ها (دانلود)
استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا، آلژینات (دانلود)
مدلسازي خصوصيات فيزيكوشيميايي شبه پنير پروسس گستردني بر پايه پنير فتاي ايراني (دانلود)
بررسي خواص مهندسي و بيوفيزيكي پنيرهاي فراوري شده تحت تأثير عوامل مختلف (دانلود)
تغييرات راندمان و رسيدگي پنير سفيد سنتي و اولترافيلتراسيون تحت تاثير باكتري هاي سرماگرا (دانلود)
بهینه سازي فرایند خشک کردن کلزا به روش بستر سیال با استفاده از روش پاسخ رویه (دانلود)
Design and Applicatin of a Novel Dehumi difying System for a  Fluidized Bed Dryer for the Drying of Canola Seeds (دانلود )

1665 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان