یافته های علمی

نام مقاله: بررسی و مقایسه روش های استخراج ترکیبات فنولیک به کمک اولتراسونیک و سیستم برگشت حلال از ریشه شیرین بیان
نویسندگان: زهره کرمی، حبیب الله میرزایی، زهرا امام جمعه، مرتضی خمیری، علیرضا صادقی ماهونک، عماد آیدانی
کلمات کلیدی: شیرین بیان، اولتراسونیک، برگشت حلال، ترکیبات فنولیک، پاسخ سطح
زبان: فارسی
دانلود

1100 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان