یافته های علمی

نام مقاله: بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین بیان به کمک مایکروویو با روش آماری سطح پاسخ
نویسندگان: زهره کرمی، حبیب الله میرزایی، زهرا امام جمعه، مرتضی خمیری، علیرضا صادقی ماهونک، عماد آیدانی
کلمات کلیدی: شیرین بیان، ترکیبات فنولیکی، استخراج به کمک مایکروویو، سطح پاسخ
زبان: فارسی
دانلود

1043 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان