یافته های علمی

نام مقاله: بررسی فعالیت ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان با روش الایزا
نویسندگان: حبیب الله میرزایی، زهرا امام جمعه، مرتضی خمیری، علیرضا صادقی ماهونک، عماد آیدانی
کلمات کلیدی: ریشه شیرین بیان، عصاره اتانولی، ضد باکتریایی، ضد قارچی
زبان: فارسی
دانلود

1091 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان