یافته های علمی

نام مقاله: بررسی فعالیت آنزیمی مالت حاصل از لاین های جو برتر استان گلستان و ارزیابی ویژگیهای کیفی عصاره حاصل از آنها
نویسندگان: شاهرخ جبراییلی، سید مهدی جعفری، حبیب الله میرزایی، علیرضا قدس ولی، مهدی قره خانی، حمید بخش آبادی
کلمات کلیدی: مالت سازی، عصاره گیری، لاین جو، قدرت دیاستاتیک و قند احیا کننده
زبان: فارسی
دانلود

1013 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان