یافته های علمی

نام مقاله: کاربرد نانو تکنولوژی و پلیمرهای زیستی در بسته بندی مواد غذایی
نویسندگان: حمید بخش آبادی، حبیب الله میرزایی، محسن مختاریان، فاطمه عرب عامریان
کلمات کلیدی: نانو تکنولوژی، بسته بندی، عوامل فساد، پلیمرهای زیستی
زبان: فارسی
دانلود

1088 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان