یافته های علمی

نام مقاله: خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دانه جو لاین هاي برتر استان گلستان
نویسندگان: شاهرح جبراییلی، سید مهدی جعفری، حبیب الله میرزایی، علیرضا قدس ولی، مهدی قره خانی
کلمات کلیدی: خصوصیات فیزیکی، دانسیته توده ای، دانسیته ذره ای و تخلخل
زبان: فارسی
دانلود

995 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان