یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات شیمیایی خاک شور- سدیمی
نویسندگان: غلامرضا قانعی مطلق، عباس پاشایی اول، فرهاد خرمالی، ابوالفضل مساعدی
کلمات کلیدی: گچ، اسید سولفوریک، گوگرد، خاک های شور- سدیمی، اصلاح خاک، گرگان
زبان: فارسی
دانلود

1045 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان