یافته های علمی

بررسی ترکیبات غذایی و محتوای انرژی سه واریته متداول خرمای ایرانی ( دانلود)
شبيه سازي مدل سينتيك خشك كردن دانه گندم (رقم تجن) (دانلود)
بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری پرتقال تاپسون (دانلود)
بررسي تاثير متغيرهاي خشك كردن بر خصوصيات كيفي پسته رقم اوحدي (دانلود)
تاثیر نفوذ تحت فشار کلرورکلسیم بر افزایش دوام انباری مهمترین ارقام سیب کشور (دانلود)
بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس ازسه مرتبه سم پاشی (دانلود)
بررسی ایزوله هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک های صفراوی و اسید معده شبیه سازی شده (دانلود)
مقایسه ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از تریتیکاله و جو (صحرا) (دانلود)
بررسی دیدگاه کارآموزان و کارفرمایان در زمینه تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر صنعت کشاورزی در استان گلستان (دانلود)
بررسی آلودگی نمونه های بادام زمینی جمع آوری شده از استان های شمالی ایران به کپک A.flavus و آفلاتوکسین آن (دانلود)
استفاده از مواد هیدروکلوئیدی به عنوان پوشش های خوراکی به منظور تولید چیپس کم چرب (دانلود)
اثر نوع خشک کن، رقم، محصول تولیدی و دمای آب مورد استفاده بر ترکیبات عمده و توانایی باز جذب آب فرآورده های خشک شده سیب زمینی (دانلود)
بررسی تاثیر میزان پروتئین جو بر کیفیت مالت و خواص فیزیکوشیمیایی عصاره تولیدی (دانلود)
مقایسه ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات فیزیکی و عناصر معدنی موجود در روغن ارقام عمده کلزا ( Brassica napus L. ) در استان گلستان (دانلود)
مقایسه پایداری روغن سه رقم عمده کلزای استان گلستان طی دوره نگهداری (دانلود)
بررسي اثر پيش تيمار حرارتي و نوع پرس بر ميزان پايداري اكسيداتيو روغن كلزاي استخراج شده طي دوره نگهداري (دانلود)
بررسي اثر كاراگينان، دماي روغن و زمان سرخ كردن بر ميزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سيب زميني (دانلود)
ارتباط بین ترکیبات شیمیایی دانه بادام زمینی با مقاومت آن در برابر کپک Aspergillus flavus (دانلود)
تأثير مواد هيدروكلوئيدي بر جذب روغن و خواص كيفي خلال نيمه سرخ شده سيب زميني (دانلود)
بررسي اثر خصوصيات كيفي دو رقم گندم بومي ايران (كوه دشت و زاگرس) بر فرايند مالت سازي (دانلود)
بررسی خواص فیزیکو شیمیایی سه رقم سیب زمینی استان گلستان و تاثیر آن بر خواص خلال نیمه سرخ شده (دانلود)
استفاده از آنزیم پکتیناز و تیمار اتانولی در افزایش خلوص و راندمان لیکوپن استخراج شده از پوست گوجه فرنگی (دانلود)
بررسی امکان استفاده از تریتیکاله به عنوان افزودنی کمکی در عصاره گیري از مالت جو (دانلود)
بررسي تأثير خشك كردن مقدماتي بر ميزان جذب روغن و خواص كيفي خلال نيمه سرخ شده سيب زميني (دانلود)
تأثير مقدار مخمر و زمان تخمير بر مقدار اسيد فيتيك وويژگي هاي ارگانولپتيكي نان بربري در شهرستان گرگان (دانلود)
تأثير فرآيندهاي متداول نگهداري ميوه خيار بر باقي مانده سم مالاتيون (دانلود)
تأثير صمغ كتيرا بر ويژگي هاي فارينوگرافي و اكستنسوگرافي خمير آرد گندم (دانلود)
استخراج تركيبات زيست فعال و ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي اتانولي و استوني بر گهاي اوجي (دانلود)
تعيين محتواي كل تركيبات فنولي و فلاونوئيدي و ارزيابي ويژگي هاي آنتي اكسيداني عصاره متانولي اوجي (دانلود)
بررسی ویژگیهاي حلالیت و الگوي الکتروفورز پروتئینهاي جوانه گندم (دانلود)
اثر فرآیند ترکیبی خشک کردن اسمز- هواي داغ تحت خلا ناپیوسته بر روي برخی ویژگی هاي کیفی برش هاي پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ (دانلود)
بررسی ویژگی هاي عملکردي سبوس حاصل از برخی واریته هاي برنج ایرانی (دانلود)
نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناژ بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (دانلود)
بررسي اثر فرايند مالت سازي بر خواص فيزيكوشيميايي جو (رقم صحرا) و امكان استفاده از جو مالت نشده به عنوان افزودني مكمل (دانلود)
اثرات انجماد مطلق و انجماد به همراه رفع انجماد بر خصوصیات کمی و کیفی همبرگر منجمد ایرانی (دانلود)
فرمولاسیون ماست طعم دار میوه ای قالبی با استفاده از رنگ دانه ی طبیعی و بررسی ویژگی های آن (دانلود)
بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته (دانلود)
تأثير فرايند خشك كردن بر ميزان تركيبات فنولي و فعاليت آنتي اكسيداني دو رقم خرماي كلوته و مضافتي (Phoenixductylifera) (دانلود)
تاثیرPH ، دما و زمان استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های پکتین حاصل از ضایعات کدوی آجیلی (دانلود)
تأثير مواد هيدروكلوئيدي بر جذب روغن و خواص كيفي خلال نيمه سرخ شده سيب زميني (دانلود)
بررسي تأثير خشك كردن مقدماتي بر ميزان جذب روغن و خواص كيفي خلال نيمه سرخ شده سيب زميني (دانلود)
The Effects of Spraying Pesticide and Current Keeping Procedures of Cucumber on Residual Concentration of Diazinon (دانلود )
Study of oil uptake and some quality attributes of potato chips affected by hydrocolloids (دانلود)
Influence of partial drying on oil uptake & quality attributes of French fries (دانلود)
Resistance to airflow through bulk pistachio nuts (kalleghochi variety) as affected by moisture content, airflow rate, bed depth and fill method (دانلود)
Optimizaion of physico-chemical properties of gelatin extracted from fish skin of rainbow trout (onchorhynchus mykiss) (دانلود )
APPLICATION OF PELEG MODEL TO STUDY EFFECT OF WATERTEMPERATURE AND STORAGE TIME ON REHYDRATION KINETICS OF AIR DRIED POTATO CUBES (دانلود )
EFFECT OF WATER TEMPERATURE, VARIETY AND SHELF LIFE ON REHYDRATION KINETICS OF MICROWAVE DRIED POTATO CUBES (دانلود )
Study on some properties of acid-soluble collagens isolated from fish skin and bones of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) (دانلود)
Evaluation of Anti-Fungal Activity of Chitosan and Its Effect on the Moisture Absorption and Organoleptic Characteristics of Pistachio Nuts (دانلود )
Effect of Pretreatment Conditions on Physicochemical Properties of Rainbow Trout Skin Gelatin (دانلود )
optimization of roselle beverage formulation using response surface methodology (دانلود )
Soluble soybean polysaccharide: A new carbohydrate to make a biodegradable film for sustainable green packaging (دانلود )

2207 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان