یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ترکیبات غذایی و محتوای انرژی سه واریته متداول خرمای ایرانی
نویسندگان: یحیی مقصودلو، علی معتمدزادگان، رضا اسماعیل زاده کناری، شبنم حمزه
کلمات کلیدی: خرما، واریته، ترکیبات غذایی، املاح، انرژی
زبان: فارسی
دانلود

1040 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان