یافته های علمی

نام مقاله: شبيه سازي مدل سينتيك خشك كردن دانه گندم (رقم تجن)
نویسندگان: شاهین رفیعی، یحیی مقصودلو
کلمات کلیدی: دانه گندم، شبیه سازی خشک کردن، روش اجزاء محدود، مدل سینتیک
زبان: فارسی
 دانلود

870 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان