یافته های علمی

نام مقاله: بررسی مقاومت ایزوله هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک های صفراوی و اسید معده شبیه سازی شده
نویسندگان: مرتضی خمیری، حمید بهادر قدوسی، سید علی مرتضوی، یحیی مقصودلو، افشین سلطانی
کلمات کلیدی: بیفیدوباکتریوم، ایزوله های ایرانی، نمک های صفراوی، شیره معده شبیه سازی شده، مقاومت و بقاء
زبان: فارسی
دانلود

863 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان