یافته های علمی

نام مقاله: بررسی آلودگی نمونه های بادام زمینی جمع آوری شده از استان های شمالی ایران به کپک A.flavus و آفلاتوکسین آن
نویسندگان : مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، لاواکومار، فرید ولی یار، سعید حسنی
کلمات کلیدی: آفلاتوکسین، Aspergillus flavus ، بادام زمینی، ELISA ، استان های شمالی ایران
زبان: فارسی
دانلود

1078 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان