یافته های علمی

نام مقاله: اثر نوع خشک کن، رقم، محصول تولیدی و دمای آب مورد استفاده بر ترکیبات عمده و توانایی باز جذب آب فرآورده های خشک شده سیب زمینی
نویسندگان: آزاده سلیمی، یحیی مقصودلو، حبیب الله میرزایی، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: خشک کردن، سیب زمینی، آون هوای گرم، ماکروویو آون، جذب آب
زبان: فارسی
دانلود

1004 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان