یافته های علمی

نام مقاله: ارتباط بین ترکیبات شیمیایی دانه بادام زمینی با مقاومت آن در برابر کپک Aspergillus flavus
نویسندگان: طیبه ابراهیمی، مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، مازیار احمدی گلسفیدی
کلمات کلیدی: Aspergillus flavus، آفلاتوکسین 1 B، بادام زمینی، اسید اولئیک، اسید لینولئیک
زبان: فارسی
دانلود

971 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان