یافته های علمی

نام مقاله: تأثير فرآيندهاي متداول نگهداري ميوه خيار بر باقي مانده سم مالاتيون
نویسندگان: آتنا دهقان سكاچايي ، محمد قرباني ، محمد شكرزاده ، يحيي مقصودلو، زين العابدين بابايي
کلمات کلیدی: باقي مانده سم، ميوه خيار، فرآيندهاي نگهداري، كروماتوگرافي گازي، مالاتيون
زبان: فارسی
دانلود

1006 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان