یافته های علمی

نام مقاله: تصحیح رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه با توجه به استهلاک جنگل ها و مراتع
نویسندگان: صادق خلیلیان، علی یوسفی، حمید بلالی، علی کرامت زاده
کلمات کلیدی: استهلاک، جنگل ها و مراتع، رشد اقتصادی
زبان: فارسی
دانلود

975 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان