یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سر بزرگ (Trichiurus lepturus) در شمال خلیج فارس، استان هرمزگان
نویسندگان: هادی رییسی، سید عباس حسینی، سید یوسف پیغمبری
کلمات کلیدی: ترال، خلیج فارس، صید ضمنی، هرمزگان، یال اسبی
زبان: فارسی
دانلود

995 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان