یافته های علمی

نام مقاله: جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پنیر سنتی لیقوان
نویسندگان: سید محمد احمدی، مرتضی خمیری، اصغر خسروشاهی، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: پنیر لیقوان، باکتری های اسید لاکتیک، شناسایی، خصوصیات بیو شیمیایی
زبان: فارسی
دانلود

1140 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان