یافته های علمی

نام مقاله: پیش بینی هوشمند و لحظه ای محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند خشک کردن لایه نازک پسته
نویسندگان: سلیمان حسین پور، شاهین رفیعی، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: پسته، محتوای رطوبتی، پیش بینی کننده، لحظه ای، شبکه عصبی مصنوعی
زبان: فارسی
دانلود

872 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان