یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ویژگیهای حلالیت و الگوی الکتروفوز پروتئین های جوانه گندم
نویسندگان: مهشید رهبری، مهران اعلمی، یحیی مقصودلو، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: پروتئین جوانه گندم، حلالیت، PH ، غلظت نمک، الکتروفورز
زبان: فارسی
دانلود

981 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان