یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه ی بافت شناسی روند تکاملی تخمدان و توزیع فراوانی اندازه اووسیت در تخمدان ماهی حلوا سفید، (Euphrasen )، طی یک سال نمونه برداری در آب های سواحل قشم (استان هرمزگان) Name: Histological study of ovarian development cycle and oocyte size frequency distribution within the Silver pomfret’s ovary, Pampus argenteus (Euphrasen) during a yearly sampling period in the coastal waters of Qeshm Island (Hormozgan province)
نویسندگان: علی نکورو، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده، محمد مومنی، علی شعبانی
Authors:
کلمات کلیدی: استان هرمزگان، جزیره قشم، چرخه تکاملی تخمدان، فراوانی اندازه اووسیت، مطالعه بافت شناسی
Keywords: Histological study, Hormozgan province, oocyte development cycle, Qeshm Island
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1089 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان