یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه واکنش بیان ژن های القایی در پاسخ به تیمارهای تنش زا در اسفناج و کلزا
نویسندگان: سعید نواب پور، محمدباقر باقریه، رحیم حداد
کلمات کلیدی: بیان ژن، اسفناج، کلزا، اسید اسکوربیک، آنتی اکسیدان
زبان: فارسی
دانلود

971 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان